Werkwijze – OrthoSmileHolten – Holten

Werkwijze

HET EERSTE CONSULT:

Tijdens het eerste consult wordt er een overzichtröntgenfoto gemaakt. De orthodontist zal tevens het gebit, het gezicht en het profiel goed bekijken en luisteren naar de wensen van de patiënt.

Aan de hand hiervan wordt u in grote lijnen geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn, de eventuele noodzaak tot behandelen besproken en er zal worden aangegeven wat het juiste moment is om met de behandeling beginnen. De groei, het stadium van wisselen etc. spelen hierin vaak een rol.

Indien nodig wordt na afloop van dit intake gesprek een tweede afspraak gemaakt voor een “uitgebreid onderzoek”.

Soms adviseert de orthodontist dat het beter is om nog even (af) te wachten. Op een later tijdstip, bijvoorbeeld een jaar later, volgt dan een nieuwe oproep.

Het kan ook zijn dat in overleg wordt besloten dat, als het niets tot weinig zal opleveren, een behandeling niet nodig of zinvol is.

DOCUMENTATIE:

Er wordt documentatie verzameld door het maken van diverse röntgenfoto’s, foto’s van het gezicht en het gebit en het maken van afdrukken van de kaken c.q. gebit. Dit vormt een onmisbare basis voor het uitvoeren van uitgebreid onderzoek en het opstellen van een goed behandelplan. Vervolgens (op een ander tijdstip) wordt alles met u besproken en uitgelegd.

BESPREKEN BEHANDELPLAN

Nadat de orthodontist uw gebitsmodellen en foto’s uitgebreid heeft bekeken stelt hij een behandelplan op. Dit wordt tijdens een aparte afspraak met u besproken evenals, indien van toepassing, alternatieven.

Op basis van het behandelplan kunnen de kosten worden vastgesteld en ontvangt u een kostenbegroting.